Актуално

Документи, внесени за разглеждане в Общинския съвет:

 


 

Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в община Панагюрище

 

Мотиви

 


 

Форма за обратна връзка